Struktura IMiO

W skład Instytutu Mikroelekroniki i Optoelektroniki wchodzi 5 zakładów:

Nazwa zakładu Skrót Kierownik
Zakład Przyrz±dów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki ZPMiN prof. dr hab. Romuald Beck
Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice ZMPwM prof. nzw. dr hab. inz. Andrzej Pfitzner
Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej ZFOiM prof. dr hab.Bogdan Galwas
Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych ZTMiME prof. dr hab.Jan Szmidt
Zakład Optoelektroniki ZO prof. dr hab.Michał Malinowski