Wykłady i laboratoria prowadzone w IMiO

UWAGA
Szczegółowe informacje na temat przedmiotów umieszczone są w Systemie Obsługi Studiów Elastycznych ERES2 Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Kod Przedmiot Prowadzący
Klasy
Wymiar
W. L. P.
AISDE Algorytmy i struktury danych dr inż. Adam Wojtasik ATP
 
CPOO Cyfrowe przetwarzanie obrazów dr inż. Piotr Garbat GRAFK1
PROB
PZ
PZ-I
PZ-O
PZ-T
PZ-E
TODM
TW
OT
2 1 1
CSTM Charakteryzacja struktur i technologii mikroelektronicznych prof. dr hab. Bogdan Majkusiak MMOE
PP-EIK
PSPEB
PSPEC
OT
2 1 1 
ELCS Elektronika ciała stałego dr inż. Witold Pleskacz FIZEA
FIZPE
OT
2 1 0
ELIU Elementy i układy elektroniczne prof. nzw. dr hab. Andrzej Pfitzner EUEE
UETA
OT
2 2 1
ESO Elementy i systemy optoelektroniczne prof. dr hab. Michał Malinowski EUOBB
EUOE
EUOEB
OT
2 0 0
FOT Podstawy fotoniki prof. dr hab. Michał Malinowski FIZEA
FIZPE
OT
2 1 0
FPPI Fizyczne podstawy przetwarzania informacji prof. dr hab. Jan Szmidt FIZIA
FIZPE
OT 
2 1 0
GCZP Grubowarstwowe czujniki ... dr inż. Zbigniew Szczepański CZP
OT 
1 1 0
KPROM Komputerowe projektowanie i realizacja obwodów mikrofalowych i optofalowych dr inż. Jerzy Skulski EUMF
OT
2 1 1
LKP Lasery - kurs podstawowy prof. dr hab. Paweł Szczepański OEL
PP-EIK
PSPEC
OT
2 1 1
LKZ Lasery - kurs zaawansowany prof. dr hab. Paweł Szczepański EOUE
PZ
PZ-P
PZ-EIK
OT
2 1 0
MSPO Modele i systemy przetwarzania obrazu prof. dr hab. Jerzy Woźnicki PROB
PP-EIK
PSPEB
PSPEC
OT
2 1 0
MZMO Matlab w zaawansowanych metodach obliczeniowych dr inż. Mikołaj Baszun ATP
OT
1 1 1
NAN Nanotechnologie prof. dr hab. Jan Szmidt MTEL
PZ

PZ-E
PZ-EIK
OT
2 1 0
OTZI Optoelektroniczne techniki zobrazowania informacji prof. dr hab. Janusz Parka OT
PZ
PZ-E
PZ-EIK
2 1 0
PEFT Przyrządy elektroniki i fotoniki dla telekomunikacji prof. dr hab. Bogdan Galwas EUOE
EUMF
PZ
PZ-T
PZ-RTM
PZ-E
PZ-EIK
SPEC
OT
2 1 0
PFOT Podstawy fotowoltaiki dr inż. Stanisław Pietruszko EUOE
PZ-E
PZ-EIK
SPEC
OT
2 1 1
PMIK Programowanie mikrokontrolera 8051 prof. dr hab. Lidia Łukasiak TCYF
OT
0 2 0
PMK Podstawy mikroelektroniki prof. dr hab. inż. Wiesław Kuzmicz EUE
EUEBB
EUEEB
OT
2 2 0
POFA Pola i fale (E) dr inż. Jerzy Piotrowski FIZEA
FIZPE
OT
2 1 0
PP Przyrządy półprzewodnikowe prof. dr hab. Andrzej Jakubowski EUE
EUEEA
OT
3 3 0
PPOJ Praktyka programowania obiektowego w Javie dr inż. Adam Wojtasik JAVA
OPA
PROZ
PZDT
1 2 0
PRM Podstawy programowania (M) dr inż. Michał Borecki ATP
ATPEA
ATPMA
ATPTA
OT
2 2 0
PROBI Programowanie obiektowe dr inż. Adam Wojtasik ATP
ATPEA
ATPMA
ATPTA
OT
2 2 0
PRUS Projektowanie programowalnych układów cyfrowych, TCYF dr inż. Krzysztof Jasiński PP-EIK
PSPEB
PSPEC
TCYF
OT
2 0 1
PSSV Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz EUE
PSPEC
PZ
PZ-E
PZ-EIK
TCYF
OT
2 2 0
PTUIS Podstawy technologii układów i systemów, EUOE prof. dr hab. inż. Romuald Beck EUOE
PP-EIK
PPSEB
PPSEC
OT
2 1 0
PUAV Projektowanie układów analogowych dla VLSI, EUE prof. dr hab. Wiesław Kuźmicz EUE
PP-EIK
PSPEC
OT
2 0 2
SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie prof. dr hab. Andrzej Jakubowski DYPXC
ćw. 2
SDM1 Seminarium dyplomowe 1 prof. dr hab. Lidia Łukasiak SD
OT
ćw. 2
SOE Systemy operacyjne dr inż. Andrzej Wielgus ATPEA
OSK
OT
2 2 0
SSP Synteza sprzętowo-programowa systemów cyfrowych, TCYF dr inż. Elżbieta Piwowarska PP-EIK
PPSEB
PPSEC
TCYF
OT
2 1 0
TEOP Telekomunikacja optofalowa prof. dr hab. Bogdan Galwas EUOE
PP-EIK
PSPEB
PSPEC
RADK
OT
2 1 0
TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej prof. dr hab. Lidia Łukasiak SYK
SYKBB
SYKEB
SYKRB
OT
2 2 0
TMP Technologia montażu powierzchniowego dr inż. Ryszard Kisiel PKEL
OT
2 1 0
TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości prof. dr hab. Bogdan Galwas TWCEA
TWCZI
OT
2 2 0
UKH Układy hybrydowe dr inż. Ryszard Kisiel PKEL
PKEEB
OT
2 1 0
ULOGE Układy logiczne (E) dr inż. Tadeusz Łuba TCFEA
TCYF
OT
2 2 0
USUX Użytkowanie systemu UNIX dr inż. Andrzej Wielgus OSK
OT
1 2 0
WLS Wzmacniacze i lasery światłowodowe dr inż. Ryszard Piramidowicz PZ
PZ-E
PZ-EIK
EUOE
OT
2 1 0
WMS Wstęp do mikrosystemów dr inż. Zbigniew Pióro EUE
EUOE
MTEL
PP-EIK
PSPEB
PSPEC
OT
2 0 0
ZMOPI Zaawansowane metody optycznego przetwarzania informacji prof. dr hab. Janusz Parka EUOE
OEL
OT
PROB
PZ
PZ-EIK
2 1 0
ZOUL Zintegrowane układy optoelektroniczne i optyczne układy logiczne prof dr hab. Michał Malinowski PZ
PZ-E
PZ-EIK
EUOE
OT
3 0 0
ZPFO Zaawansowane podstawy fizyczne optoelektroniki prof. dr hab. Paweł Szczepański PZ
PZ-O
PZ-P
FIZPE
OT
2 0 0
ZTMO Zaawansowane technologie mikroelektroniczne i optoelektroniczne prof. dr hab. Romuald Beck PZ
PZ-E
PZ-EIK
MTEL
OT
2 2 0
TWMUS Technologia monolitycznych układów scalonych prof. dr hab. Romuald Beck MTEL
OT
2 2 0