Pracownicy naukowo-techniczni i techniczni

Imię Nazwisko Stopień/Tytuł Pokój/Gmach Telefon Zakład
Krzysztof Anders mgr inż. 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Ryszard Biaduń   427/GR +48 (22) 234 7851 ZTMiME
Witold Ciemniewski   335/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Kazimierz Dalbiak   335/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Jerzy Domański mgr inż. 148/GE +48 (22) 234 5419 ZPO
Jerzy Gempel mgr inż. 356a/GE +48 (22) 234 7207 w.12
+48 (22) 234 7819 w.12
ZMPwM
Bożena Janus   51/GE +48 (22) 234 7939 ZEiFM
Stanisław Jeszka mgr inż. 356a/GE +48 (22) 234 7819 w.21
+48 (22) 234 7207 w.21
ZMPwM
Anna Jusza mgr inż. 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Wojciech Kamiński dr inż. 125a/GR +48 (22) 234 7145 ZO
Marcin Koba dr inż. 120 +48 (22) 234 5982 ZO
Krzysztof Krogulski   275/GE +48 (22) 234 7535 ZPMiN
Katrin Welikow mgr inż. 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
 
GE - Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
GR - Gmach Elektrotechniki, kl. A (d. Gmach Radiotechniki)

ZEiFM - Zakład Elektroniki i Fotoniki Mikrofalowej
ZO - Zakład Optoelektroniki
ZMPwM - Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
ZPMiN - Zakład Przyrz?dów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
ZPO - Zakład Przetwarzania Obrazu
ZTMiME - Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych