Aktualnie wykonywane
projekty badawcze

Projekty MNiSW
Temat projektu Kierownik
Opracowanie systemu z mikrofalową głowicą pomiarową w postaci rezonatora dielektrycznego do badań właściwości elektrycznych grafenu prof. dr hab. J.Krupka
Właściwości emisyjne aktywnych materiałów tlenkowych o periodycznym uporządkowaniu dr inż. M.Kaczkan
Badania właściwości nanometrowych tranzystorów krzemowych o nowej konstrukcji i ich modelowanie dla potrzeb wspomagania projektowania (CAD) układów scalonych prof. dr hab. A.Pfitzner
Spektroskopia wysokotemperaturowa kryształów i nanokryształów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich dla zastosowań w termometrii luminescencyjnej prof. dr hab. M.Malinowski
Badania nad źródłami promieniowania koherentnego dla fotonicznych układów zintegrowanych wykonanych w technologii krzemowe prof. dr hab. inż P.Szczepański
Modelowanie i badanie struktur tunelowych typu metal-izolator-półprzewodnik (MIS) z podwójną barierą potencjału prof. dr hab. B.Majkusiak
Nowe przyrzšdy optoelektroniczne do inteligentnej klasyfikacji cieczy organicznych i biologicznych prof. dr hab. J.Szmidt
Strukturalna kamera 3D-HD dr inż. P.Garbat
Technologia i charakteryzacja struktur MIS z podwójną warstwą dielektryka bramkowego dla zastosowań w nieulotnych pamięciach półprzewodnikowych (NVSM) dr inż. R.Mroczyński
Nowa metoda optoelektroniczna inteligentnej klasyfikacji właściwości użytkowych biopaliw ciekłych z wykorzystaniem kapilar optycznych dr inż. M.Borecki
Przestrajalne ciekłokrystaliczne przetworniki na zakres THz i GHz prof. dr hab. J.Parka

Projekty Międzynarodowe (w tym UE)
Temat projektu Kierownik
Centrum nanofotoniki, POIG.02.02.00-00-004/08 prof. dr hab. P.Szczepański
Utworzenie grupy innowacyjnych komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki, POIG.02.01.00-14-138/08 prof. dr hab. P.Szczepański
Inżynieria Internetu Przyszłości, POIG.01.01.02-00-045/09 prof. dr hab. P.Szczepański
(IDESA-2 "Rozpowszechnienie umiejętności projektowania submikronowych układów scalonych w europejskich wyższych uczelniach", EU Struct. prof. dr hab. W.Kuźmicz
Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun, EU Struct. prof. dr hab. J.Szmidt
Mikro i nanosystemy w chemii i diagnostyce biomedycznej MNS-DIAG, EU Struct. prof. dr hab. J.Szmidt
Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych prof. dr hab. J.Szmidt

Projekty P.W.
Temat projektu Kierownik
Rozwój metod wytwarzania i badania materiałów oraz modelowania i charakteryzacji przyrządów w dziedzinie mikroelektroniki i optoelektroniki prof. dr hab. P.Szczepański
Wzmacniacz światłowodowy do zastosowań w sieciach dostępowych dr inż. R.Piramidowicz
Opracowanie programu do automatyzacji pomiarów pršdowo-napięciowych (I-V) prof. dr. hab. J.Szmidt
Modelowanie możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków przy pomocy systemów fotowoltaicznych oraz przygotowanie do certyfikacji ich komponentów prof. dr. hab. M.Malinowski
Budowa pojazdu latającego "quadcopter" sterowanego za pomocš bezprzewodowego manipulatora akcelerometrycznego prof. dr. hab. Z.Pióro