dr inż. Ryszard Piramidowicz

adres: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
pokój: 240, Gmach Radiotechniki
tel: (22) 234 7888
e-mail: R.Piramidowicz @ elka.pw.edu.pl

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1994 r.). Pracę magisterską pt. "Badanie własności spektroskopowych kryształów laserowych domieszkowanych jonami tulu" wykonał w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.

Od marca 1995 roku do lutego 2000 był studentem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja.

Pracę doktorską pt. "Warunki wzbudzania emisji promieniowania w zakresie widzialnym w dielektrycznych ośrodkach laserowych domieszkowanych jonami Pr3+" obronił z wyróżnieniem w 2000 roku.

Od marca 2001 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW.

Od września 2008 jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW ds. Naukowych.

Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: spektroskopia laserowa, wzmacniacze i lasery włóknowe, nowe materiały laserowe.

Prowadzone wykłady:
Wzmacniacze i lasery światłowodowe