Nauczyciele akademiccy

Imię Nazwisko Stopień/Tytuł Pokój/Gmach Telefon Zakład
Mikołaj Baszun dr inż. 363/GE +48 (22) 234 7906 ZTMiME
Romuald Beck prof. dr hab. 337/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Michał Borecki dr hab. inż. 537/GR +48 (22) 234 7749 ZTMiME
Tomasz Borejko dr inż. 370/GE +48 (22) 234 5364 ZMPwM
Jarosław Dawidczyk dr inż. 55/GE +48 (22) 234 7949 ZFOiM
Piotr Firek dr inż. 423b/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Bogdan Galwas prof. dr hab. 51a/GE +48 (22) 234 7939 ZFOiM
Piotr Garbat dr inż. 149/GE +48 (22) 234 7780 ZFOiM
Jan Gibki dr inż. 275/GE +48 (22) 234 7535 ZPMiN
Grzegorz Głuszko dr inż. 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Andrzej Jakubowski prof. dr hab. 336/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Grzegorz Janczyk dr inż. 353/GE +48 (22) 234 7207
+48 (22) 234 7819 wewn.13
ZMPwM
Jakub Jasiński mgr inż. 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Zbigniew Jaworski dr inż. 354/GE +48 (22) 234 7207 wewn.14
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Marcin Kaczkan dr inż. 128a/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Jerzy Kalenik dr inż. 423a/GR +48 (22) 234 7779 ZTMiME
Dominik Kasprowicz dr inż. 357/GE +48 (22) 234 7207 w.13
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Jerzy Kęsik dr inż. 125a/GR +48 (22) 234 7145 ZO
Ryszard Kisiel prof. nzw. dr hab. inż. 425/GR +48 (22) 234 7852 ZTMiME
Jerzy Krupka prof. dr hab. 364/GE +48 (22) 234 7693 ZTMiME
Wiesław Kuźmicz prof. dr hab. 355/GE +48 (22) 234 7146 ZMPwM
Arkadiusz Łuczyk mgr inż. 370/GE +48 (22) 234 5364 ZMPwM
Lidia Łukasiak prof. nzw. dr hab. 368/GE
159/GE
+48 (22) 234 7147
+48 (22) 234 5349
ZPMiN
Józef Maciak mgr inż. 274/GE +48 (22) 234 7535 ZPMiN
Krzysztof Madziar mgr inż. 50/GE +48 (22) 234 5783 ZFOiM
Bogdan Majkusiak prof. dr hab. 233/GR +48 (22) 234 7773 ZPMiN
Michał Malinowski prof. dr hab. 123/GR +48 (22) 234 7783 ZO
Zdzisław Mączeński dr inż. 367/GE +48 (22) 234 7901 ZTMiME
Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska dr inż. 120/GR +48 (22) 234 5982 ZO
Robert Mroczyński dr inż. 232B/GR +48 (22) 234 6065 ZPMiN
Marek Niewiński dr inż. 357/GE +48 (22) 234 7207 wewn.17 ZMPwM
Janusz Parka prof. nzw. dr hab. 157/GE +48 (22) 234 7981 ZFOiM
Andrzej Pfitzner prof. nzw. dr hab. 360/GE +48 (22) 234 7207 wewn.20
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Stanisław Pietruszko dr inż. 29/GR +48 (22) 234 7782 ZTMiME
Jerzy Piotrowski dr inż. 52/GE +48 (22) 234 5394 ZFOiM
Zbigniew Pióro dr inż. 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Ryszard Piramidowicz dr inż. 240/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Elżbieta Piwowarska doc. dr inż. 359/GE +48 (22) 234 7207 wewn.19
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Witold Pleskacz prof. nzw. dr hab. inż. 359/GE +48 (22) 234 5364
+48 (22) 234 7819 wewn.23
ZMPwM
Antoni Siennicki dr inż. 284/GE +48 (22) 234 6163 ZPMiN
Jerzy Skulski mgr inż. 54/GE +48 (22) 234 7348 ZFOiM
Mariusz Sochacki dr inż. 423b/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Marek Sutkowski dr inż. 147/GE +48 (22) 234 7780 ZFOiM
Paweł Szczepański prof. dr hab. 239/GR +48 (22) 234 7246
+48 (22) 234 7888
ZO
Jan Szmidt prof. dr hab. 338/GR
424/GR
+48 (22) 234 7599
+48 (22) 234 7776
ZTMiME
Sławomir Szostak dr inż. 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Agnieszka Szymańska dr inż. 53a/GE +48 (22) 234 7994 ZFOiM
Mateusz Śmietana dr inż. 423b/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Anna Tyszka-Zawadzka dr inż. 120/GR +48 (22) 234 5982 ZO
Jakub Walczak dr inż. 234/GR +48 (22) 234 7534  
Piotr Warda dr inż. 121/GR +48 (22) 234 7772 ZO
Aleksander Werbowy dr inż. 422/GR +48 (22) 234 7908 ZTMiME
Andrzej Wielgus dr inż. 354/GE +48 (22) 234 7207 wewn.14
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Piotr Witoński dr inż. 56/GE +48 (22) 234 7949 ZFOiM
Adam Wojtasik dr inż. 353/GE +48 (22) 234 7207 wewn.13
+48 (22) 234 7819
ZMPwM
Jerzy Woźnicki prof. dr hab. 156/GE +48 (22) 234 7780 ZFOiM
Agnieszka Zaręba dr inż. 339GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
 
GE - Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
GR - Gmach Elektrotechniki, kl. A (d. Gmach Radiotechniki)

ZFOiM - Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
ZO - Zakład Optoelektroniki
ZMPwM - Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
ZTMiME - Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
ZPMiN - Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki

?