Studenckie koła naukowe

W Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki funkcjonunją cztery studenckie koła naukowe:
Koło Naukowe Optoelektroniki - KNO
Obszar zainteresowań Koła obejmuje szeroko rozumianą optoelektronikę i techniki fotoniczne, a w szczególności: charakteryzacja spektroskopowa materiałów optycznie aktywnych, projektowanie i realizacja prostych układów laserów ciała stałego oraz laserów światłowodowych w postaci włóknowej i planarnej, modelowanie akcji laserowej oraz przestrzennych rozkładów pola E-M w wybranych układach laserów dielektrycznych, projektowanie i realizacja własnych układów zasilania i chłodzenia laserów półprzewodnikowych, testowanie przyrządów optoelektronicznych do zastosowań w telekomunikacji optycznej, obróbka i konektoryzacja włókien światłowodowych kwarcowych oraz fluorkowych, spawanie włókien światłowodowych oraz pomiar tłumienności spawów oraz pomiary OTDR.
Członkowie Koła uczestniczą w międzynarodowych sympozjach poświęconych optoelektronice i technice fotonicznej (np. XXth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Applications). Wyniki prac koła prezentowane były na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. Conference on Lasers and Electro-optics (CLEO Europe). Członkowie Koła są współautorami lub autorami kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych i recenzowanych publikacji w periodykach o obiegu międzynarodowym. Koło realizuje projekty badawcze finansowane przez Politechnikę Warszawską, zaś członkowie Koła uczestniczą w wielu realizowanych w IMiO projektach MNiSW oraz POIG.

Koło Naukowe Mikrosystemów - ONYKS
Obszar zainteresowań Koła obejmuje projektowanie i oprogramowanie systemów cyfrowych. Celem jest nauczenie się wykorzystywania możliwości mikrokontrolerów i różnego rodzaju czujników. Koło uczestniczyło m.in. w Targach Kół Naukowych KONIK oraz w Pikniku Naukowym Polskiego Radia.
Członkowie koła realizowali między innymi następujące projekty:
- Bezprzewodowa mysz z użyciem akcelerometrów
- Układ modyfikacji za pomocą algorytmu FFT na platformie NanoBoard
- Płytka uruchomieniowa z mikrokontrolerem ATmega16
- Karta graficzna 3D z układem programowalnym Spartan 3
- Automat perkusyjny
- Tester sieci LAN

Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki - KNMiN
W obszarze zainteresowań Koła znajdują się przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko pojętą technologią, charakteryzacją oraz zastosowaniem nowych materiałów i konstrukcji przyrządów w obszarze optoelektroniki i mikroelektroniki. Zagadnienia te, w aspekcie teoretycznym rozszerzane są o zjawiska i aplikacje z obszaru nanoelektroniki (kropki kwantowe, spinotronika, nanomateriały, technologie przyrządów o rozmiarach nanometrycznych). Ponadto KNMiN zajmuje się organizacją wyjazdów na konferencje, warsztaty i sympozja w kraju i zagranicą, gdzie członkowie Koła mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie mikro, nano i optoelektroniki, spotkania wybitnych osobistości ze świata współczesnej nauki oraz zaprezentowania wyników własnych prac badawczych. Wspólnie z Kołem Naukowym Młodych Mikroelektroników z Politechniki Łódzkiej organizuje każdego roku trzydniowe seminarium naukowe w Konopnicy, gdzie członkowie kół prezentują swoje prace oceniane przez kadrę (opiekunów naukowych) z obu uczelni. Koło uczestniczy w corocznych zajęciach tzw. Summer School. Członkowie Koła mogą się również pochwalić licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych.
Obrazowe Koło Naukowe "Ok-o" - OKN "O"
Wzrok jest najważniejszym z ludzkich zmysłów. Nieprzypadkowo odpowiada za niego "Oko". Szeroko rozumiane przetwarzanie obrazu to dziś jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin. Interakcja komputera z człowiekiem, biometria, wizualizacje 3D, grafika, modelowanie rzeczywistości - to tylko niektóre dziedziny na których swoją działalność skupia OKNO.
Koło powstało z przekonania, że podstawą rozwoju jest dobra zabawa i pasja do zdobywanej wiedzy. Nasi członkowie realizują zaproponowane przez siebie pomysły wykorzystując pomoc merytoryczną opiekunów koła i korzystając ze sprzętu dostępnego w laboratoriach wydziału. Obecnie realizowane są następujące projekty:
implementacja metod HDR w systemach bezpieczeństwa, komunikacja z komputerem za pomocą gestów, model pojazdu mogące brać udział w konkursach typu "follow the line".
Jesteśmy bardzo młodym kołem, jednak na swoim koncie mamy pierwsze osiągnięcia. Podczas VI Sympozjum Technik Przetwarzania Obrazów prezentowaliśmy komunikat dotyczący zastosowania metod HDR w systemach bezpieczeństwa. Krótkie podsumowanie: Pozytywna energia, dobra zabawa i interesujące projekty - Obrazowe Koło Naukowe "Ok-o".
Po więcej informacji zapraszamy na: www.obrazowekolonaukowe.weebly.com
Oprac. na podstawie materiałów otrzymanych od koła naukowego