Na skróty
O Instytucie
Dyrekcja
Pracownicy
Struktura
Projekty badawcze
Przedmioty
Studenckie koła naukowe
Formularze i dokumenty
Wydział EiTI
Zamówienia publiczne


Aktualności


Mamy zaszczyt Państwa poinformować, iż nasz Szanowny Kolega prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski został uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzkš w dniu 02.04.2014.

Serdecznie gratulujemy!

Oferta stypendialna
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej na asystenta technicznego w ramach projektu „Nanocoated Optical Fiber Sensors for Biodiagnostics of Liquids”. Szczegóły w pliku oferta_stypendialna.pdf
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych
W dn. 17 września 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych dotyczący § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Wykaz czasopism składa się z trzech części:
Część A - zawierająca wykaz czasopism naukowych posiadających współczynnik IF,
Część B - zawierająca wykaz czasopism naukowych nieposiadających współczynnika IF,
Część C - zawierająca wykaz czasopism naukowych znajdujących się w bazie ERIH.
Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów PW
Centrum Studiów Zaawansowanych PW ogłasza konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów PW wyróżniających się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na okres 24 miesięcy w miesięcznej wysokości 1500 zł.
Termin na składanie wniosków upływa 11 października 2012 r.
Szczegółowe informacje i formularze na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych PW.
X Sympozjum Techniki Laserowej
W dniach 24-28 września 2012 r. w Świnoujściu odbyło się X Sympozjum Techniki Laserowej, stanowiące forum wymiany informacji dotyczących najnowszych oraz najważniejszych osiągnięć w dziedzinie fizyki i techniki laserów oraz ich zastosowań. Współorganizatorem Sympozjum była Politechnika Warszawska.
Prof. dr hab. Jan Szmidt Rektorem Politechniki Warszawskiej
14 marca 2012 r. Kolegium Elektorów wybrało prof. dr hab. Jana Szmidta na Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016.
Profesor od 2005 r. jest kierownikiem Zakładu Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych w naszym Instytucie.
CEZAMAT
Z inicjatywy ośmiu warszawskich ośrodków naukowych, w tym przy udziale naszego Instytutu, powstanie w Warszawie jedno z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie CEZAMAT. Działalność Centrum skupiać się będzie wokół wytwarzania elementów dla kolejnych generacji aplikacji w zakresie szeroko pojętej mikro-, opto-, nano- oraz bioelektroniki oraz inżynierii mikro- i nano-materiałów. Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą ponad 359 mln zł z czego 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kierownikiem Biura ds. Projektu CEZAMAT jest prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck z IMiO PW.
Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej CEZAMAT.


Instytut Miktoelektroniki i Optoelektroniki P.W.
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel: +48 (22) 234 7777
fax: +48 (22) 234 6063