dr inż.
Ryszard Piramidowicz
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

tel: +48 (22) 234 7888
tel: +48 (22) 234 6067
fax: +48 (22) 234 6063
e-mail: r.piramidowicz @ imio.pw.edu.pl
Gmach Elektrotechniki (GR), p. 240

Jego główne zainteresowania naukowe skoncentrowane są na zagadnieniach generacji, wzmacniania i propagacji promieniowania koherentnego w elementach i systemach fotonicznych. Aktywność badawcza obejmuje przede wszystkim spektroskopię dielektrycznych ośrodków laserowych, zagadnienia techniki laserów ciała stałego oraz rozwiązania dedykowane warstwie fizycznej nowoczesnych sieci telekomunikacji optycznej - w szczególności światłowody mikrostrukturalne i wzmacniacze optyczne.

Stopień doktora uzyskał w grudniu 2000 roku. Od marca 2001 zatrudniony w IMiO na stanowisku adiunkta, od września 2008 jest zastępcą dyrektora ds. naukowych. Pracuje również jako główny specjalista w Pracowni Osprzętu Telekomunikacyjnego w Centrum Badawczo Rozwojowym TP S.A.

Członek Optical Society of America (OSA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Komitetu Technicznego nr 282 ds. Technik Światłowodowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Sekretarz Rady Kierowników Projektów Europejskich PW i jeden z inspiratorów jej powołania.

Autor i współautor blisko 100 wystąpień konferencyjnych i artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Kierownik lub wykonawca w kilkunastu projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych. Za osiągnięcia badawcze dwukrotnie nagradzany przez Rektora PW (w 2001 i 2008 roku). Opiekun ponad 20 prac inżynierskich i magisterskich, opiekun Koła Naukowego Optoelektroniki.