Prof. nzw. dr hab. inż.
Lidia Łukasiak
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

tel/fax: +48 (22) 234 3652
tel: +48 (22) 234 5349
tel: +48 (22) 234 7147
e-mail: l.lukasiak @ imio.pw.edu.pl
Gmach Elektroniki (GE), p. 159, 368

Absolwentka Wydziału Elektroniki PW (1988), stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993), dr nauk technicznych (1994) - promotor A. Jakubowski. Praca doktorska wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1995), dr hab. (2002), stanowisko profesora nadzwyczajnego (2005), Zastępca Dyrektora IMiO ds. Dydaktycznych (od 2004).

Główny obszar zainteresowania to modelowanie i charakteryzacja struktur MOS. Współautorka ok. 130 publikacji naukowych. Zajmuje się również technika mikroprocesorową i opracowywaniem metod i aparatury do badania struktur półprzewodnikowych. Odbyła wielomiesięczne staże naukowe w Irlandii, Korei Pd. i 3-krotnie w USA. Członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych (ESSDERC '05, '06, ICCDCS '02), przewodnicząca komitetu programowego Sympozjum Diagnostics & Yield 2003 i 2006. Stały recenzent (Golden List) IEEE Transactions on Electron Devices. Sekretarz Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (1996-2003), guest editor of Journal of Telecommunications and Information Technology 2000, 2001, 2004, 2005, członek Kolegium Redakcyjnego Electron Technology (1992-1995), konsultant firmy X-ion (Francja, USA)