Doktoranci

Imię i nazwisko Opiekun naukowy / promotor Pokój/Gmach Telefon Zakład
Krzysztof Anders prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Zuzanna Boruc prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Michał Bryk prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 357/GE +48 (22) 234 7207 ZMPwM
Piotr Caban prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 423/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Łukasz Chudzian prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 423/GR +48 (22) 234 5479 ZTMiME
Bartosz Fetliński prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 026/GR +48 (22) 234 7782 ZO
Jarosław Grabowski prof. dr hab. inż. Romuald Beck 232/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Jacek Gr±dzki prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Andrzej Grodzicki prof nzw dr hab. inż. Witold Pleskacz 357/GR +48 (22) 234 7207 ZMPwM
Marcin Iwanowicz prof. dr hab. inż. Lidia Łukasiak 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Jakub Jasiński prof. dr hab. inż. Lidia Łukasiak 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Anna Jusza prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Konrad Kiełbasiński prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 423b/GR +48 (22) 234 7851 ZTMiME
Krzysztof Kłos prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 423/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Piotr Knyps prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 028/GR +48 (22) 234 7782 ZTMiME
Aleksander Koter prof nzw dr hab. inż. Witold Pleskacz 357/GR +48 (22) 234 7207 ZMPwM
Krystian Król prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 421/GR +48 (22) 234 7779 ZTMiME
Norbert Kwietniewski prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 423/GR +48 (22) 234 7932 ZTMiME
Katarzyna Ławniczuk prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Arkadiusz Malinowski prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski 232/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Krzysztof Marcinek prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Andrzej Mazurak prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak 234/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Piotr Mierzwiński prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Mateusz Mroczkowski prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 432b/GR +48 (22) 234 7779 ZTMiME
Paweł Narczyk prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Kamil Pazio prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 421/GR +48 (22) 234 7779 ZTMiME
Michał Rakowski prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak 232/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Paweł Sałek prof. dr hab. inż. Lidia Łukasiak 362/GE +48 (22) 234 7907 ZPMiN
Anna Sawicka prof. dr hab. inż. Lidia Łukasiak 368/GE +48 (22) 234 7147 ZPMiN
Krzysztof Siwiec prof. dr hab. inż. Wiesław KuĽmicz 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Michał Staniewski prof. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner 539/GR +48 (22) 234 7781 ZMPwM
Stanisław Stopiński prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
Andrzej Stefański prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka 361/GE +48 (22) 234 7693 ZTMiME
Jędrzej Stęszewski prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski 232/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Dominik Taonus prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak 234/GR +48 (22) 234 7534 ZPMiN
Katrin Welikow prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański 128/GR +48 (22) 234 5047 ZO
 
GE - Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
GR - Gmach Elektrotechniki, kl. A (d. Gmach Radiotechniki)

ZFOiM - Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
ZO - Zakład Optoelektroniki
ZMPwM - Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
ZTMiME - Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
ZPMiN - Zakład Przyrz±dów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki

?