Administracja

Imię Nazwisko Funkcja Pokój/Gmach Telefon
Faks
Anna Bednarek Sekretariat Dydaktyczny 159/GE +48 (22) 234 5349
+48 (22) 234 3652
Karolina Fruba Sekretariat Ogólny 239/GR +48 (22) 234 7777
+48 (22) 234 6063
Beata Karwan Dział finansowo-księgowy 237/GR +48 (22) 234 6059
Bogumiła Kwiatkowska Projekty strukturalne 237/GR +48 (22) 234 6059
Anna Olszyna Projekty strukturalne 237/GR +48 (22) 234 6059
Urszula Piotrkowicz Dział finansowo-księgowy
Pełnomocnik Kwestora
Biblioteka Instytutu
236/GR +48 (22) 234 7243
Dagmara Rerak Ewidencja aparatury naukowo-badawczej 236/GR +48 (22) 234 7708
Hanna Sater Promocja 238/GR +48 (22) 234 6018
Bogdan Sowa Zamówienia publiczne 236/GR +48 (22) 234 7708
Sylwia Trubisz Projekty strukturalne 237/GR +48 (22) 234 6059
 
GE - Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
GR - Gmach Elektrotechniki, kl. A (d. Gmach Radiotechniki);